Skočiť na hlavný obsah

Pracovníci

Vedúca katedry
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (VUPCH)

Zástupkyňa vedúcej katedry pre vzdelávanie
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. (VUPCH)

Zástupkyňa vedúcej katedry pre vedu a výskum
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. (VUPCH)

Sekretariát
Marcela Rapantová

Aktuálny zoznam študijných poradcov nájdete tu.

Profesori

Docenti

Odborní asistenti

Lektori

Doktorandi interní

Doktorandi – externí

  • Tine Riis Andersen (double doctorate degree programme s University of Stavanger, Norway)
  • Mgr. Tímea Clark
  • Ma. Lovena Moneva (double doctorate degree programme s University of Basel, Switzerland)
  • Mgr. Nina Kellerová
  • Mgr. Dominika Madalová
  • Mgr. Katarína Murčeková
  • PhDr. Ľubica Olejníková
  • Mgr. Patrícia Rafajdusová
  • Mgr. Roman Ševčík
  • PaedDr. Roman Vojtechovský

Zástupcovia študentov

Katedroví koordinátori