Skočiť na hlavný obsah

Pracovníci

Vedúca katedry
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (VUPCH)

Zástupkyňa vedúcej katedry pre vzdelávanie
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. (VUPCH)

Zástupkyňa vedúcej katedry pre vedu a výskum
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. (VUPCH)

Sekretariát
Marcela Rapantová

Aktuálny zoznam študijných poradcov nájdete tu.

Aktuálny prehľad konzultačných hodín nájdete tu.

Profesori
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., univerzitný profesor (VUPCH)
prof. Dr. László Imre Komlósi (VUPCH)
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. (VUPCH)
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (VUPCH)

Docenti
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. (VUPCH)
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (VUPCH)
doc. Anna Stachurska, PhD. (VUPCH)
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. (VUPCH)

Odborní asistenti
Mgr. Petra Hitková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (VUPCH)
M. A. Louise Kocianová, PGDE, PhD. (VUPCH)
PhDr. Xénia Liashuk, PhD. (VUPCH)
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. (VUPCH)

Lektori
BA, PGdip. Aaron McCauley

Doktorandi – externí

Tine Riis Andersen (double doctorate degree programme s University of Stavanger, Norway)

Mgr. Petra Ivenz (Univerzita Hradec Králové, ČR)

Mgr. Nina Kellerová

Ma. Lovena Moneva (double doctorate degree programme s University of Basel, Switzerland)

Mgr. Roman Ševčík

PaedDr. Roman Vojtechovský

Zástupcovia študentov

Samuel Kosmál – Akademický senát PdF TU

Bc. Rebeka Juhászová – ESN Slovakia (Erasmus Buddies)

Bc. Dominika Matulová – tútoring AJ

Katedroví koordinátori

Katedrová správky­ňa systému MAIS – PhDr. Xénia Liashuk, PhD.

Katedrový koordi­nátor pre e‑learning (MOODLE & MS Teams) – prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

Pedagogická prax (AJK, AJJ, RŠ) – Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

Odborná prax (AJaK) – doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Rozvrh – Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

Externé študijné programy – doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

Kurzy celoživotného vzdelávania učiteľov – Mgr. Petra Hitková, PhD.

Zahraničná spolupráca, Erasmus – Mgr. Jakub Hriňák, PhD.