Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúca katedry prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty
526 547
Tajomníčka katedry Xénia Liashuk, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Mgr. Andrea Doková 523 540 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Katedrový správ­ca systému MAIS prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. 526 547 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. 526 547 adresa elektronickej pošty
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty
526 547
Docenti
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. 526 547 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
Mgr. Petra Hitková, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Janošíková, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty
Xénia Liashuk, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty
Lektori
BA, PGdip. Aaron McCauley 527 546 adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
M. A. Louise Kocianová 527 546 adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Sucháňová 531 528 adresa elektronickej pošty

 

Kordinátori

Pedagogická prax: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
Rozvrh: Mgr. Hana Vančová, PhD.
Externé, kontinuálne a celoživotné vzdelávanie: Mgr. Hana Vančová, PhD.
Erasmus a zahraničná spolupráca: Xénia Liashuk, PhD.
Katedrová knižnica: Xénia Liashuk, PhD.