Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúca katedry prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Zástupkyňa vedúcej katedry doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Tajomníčka katedry Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. 526 547 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Marcela Rapantová 523 540 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa pre… doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Študijná po­rad­ky­ňa pre… doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Zuzana Janošíková, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrová správky­ňa systému MAIS PhDr. Xénia Liashuk, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrový koordi­nátor pre e‑learning prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Profesori
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 524 548 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. Dr. László Imre Komlósi 521 541 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. 526 547 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. Anna Stachurska, PhD 521 541 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
Mgr. Petra Hitková, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Jakub Hriňák, PhD. 532 561 adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Janošíková, PhD. 527 546 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
PhDr. Xénia Liashuk, PhD. 531 528 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. 526 547 adresa elektronickej pošty
Lektori
BA, PGdip. Aaron McCauley 527 546 adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
M. A. Louise Kocianová 527 546 adresa elektronickej pošty

 

Koordinátori

Pedagogická prax: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. 
(denné štúdium)
  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
(externé a rozširujúce štúdium)
Odborná prax AJaK: Mgr. Zuzana Janošíková, PhD.
Rozvrh: doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.
Externé, kontinuálne a celoživotné vzdelávanie: doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.
E‑learning (Moodle & MS Teams): prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
Erasmus a zahraničná spolupráca: Mgr. Jakub Hriňák, PhD.
Katedrová knižnica: Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.