Skočiť na hlavný obsah

Dr. David Levente Palatinus, PhD., univerzitný docent

Katedra
Katedra anglického jazyka a literatúry
Pozície

osoba zodpovedná za profilové predmety v študijných programoch anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc.) a anglický jazyk a anglofónne kultúry (Mgr.)

E‑mail
david.levente.palatinusaaatruni.sk
Miestnosť
25 – Adalbertinum
Konzultačné hodiny
pondelok: 13. 50 – 14. 40 hod.
utorok: 10. 20 – 11. 20 hod.
(konzultáciu je potrebné dohodnúť si vopred emailom)

VTC: VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5