Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie pre uchádzačov

Informácie sa dotýkajú bakalárskych, magisterských i doktorandských študijných programov.čítať viac »


16. 4. 2020, minulý rok

PhD fellowship in Education and Education sciences / Theory of Language and Literary Education / Literacy…čítať viac »

4. 2. 2020, minulý rok

Milí uchádzači, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave rozširuje od akademického roka 20…čítať viac »

30. 7. 2020, minulý rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Denná forma Externá forma anglický…čítať viac »

12. 3. 2020, minulý rok

Pedagogika Školská pedagogika Slovenský jazyk a literatúra Teória jazykového a literárneho vzdelávania…čítať viac »