Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

3. 9. 2020, minulý rok, aktualizované: 26. 1. 2021, predminulý mesiac

Na tejto stránke zverejňujeme aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou koronavírusu…čítať viac »

26. 2. 2021, minulý týždeň, aktualizované: 28. 2. 2021, minulý týždeň

  Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy…čítať viac »

28. 2. 2021, minulý týždeň

  Pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave sú dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stojí každá slobodná…čítať viac »

23. 2. 2021, minulý týždeň

Klub dekanov fakúlt vyso­kých škôl SR nesú­hlasí so snahou politic­kej moci, v tomto prípade repre­zento­vanou…čítať viac »

1. 2. 2021, minulý mesiac

Keďže v ostatnom čase niektoré ministerstvá vyvíjajú na vysoké školy v SR neakceptovateľný a chaotický…čítať viac »

22. 10. 2020, minulý rok

Akademický senát Pedago­gickej fakulty Trnavskej uni­verzity…čítať viac »

3. 3. 2021, dnes

Priemyselná 4, prízemie PdF – šatňa   deň dátum čas študijný program pondelok 8. …čítať viac »

26. 2. 2021, minulý týždeň

16. 2. 2021, predminulý týždeň

Príhovor dekanky pedagogickej fakulty k Olympiáde ľudských práv.   Vo štvrtok 11. februára 2021 sa pod…čítať viac »

Archív…

Všetko, čo chcete vedieť o Trnavskej univerzite.
YouTube logo