Skočiť na hlavný obsah

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2023

V utorok 9. apríla 2024 sa na Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied konala Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2023. Z Katedry slovenského jazyka a literatúry Pdf TU vystúpili s príspevkami Mgr. Tamara Janecová, PhD. (Obraz Slovenska v prózach písaných pre zahraničné publikum: Jana Karšaiová, Andrea Salajová) a Mgr. Patrik Miskovics (Kdo si hraje – zlobí: poznámky k Mastnému mužovi).

  • Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2023 1
  • Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2023 2
  • Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2023 3