Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie pre študentov

Stránkové hodiny na študijnom oddelení sú v pondelok – piatok od 9:00 do 11:00.

 


21. 7. 2021, minulý týždeň

Kariérový poradca na fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky dotýkajúce sa kariérového…čítať viac »

10. 7. 2021, minulý mesiac

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v AR 2021/22 študovať v 1. roč. Bc., 1. roč. Mgr. alebo v 1…čítať viac »

8. 7. 2021, minulý mesiac

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia v AR 2020/2021, ktorí sa nezúčastnili promócií si môžu…čítať viac »

7. 7. 2021, minulý mesiac

Uchádzači, ktorí poslali doklady k zápisu sa môžu prihlásiť do univerzitných informačných systémov (ďalej…čítať viac »

15. 6. 2021, predminulý mesiac

Sála Marianum, Arcibiskupský úrad Trnava, Hollého ul. dátum nácvik promócie štúdium forma…čítať viac »

14. 6. 2021, predminulý mesiac

do 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia, do 2. a 3. ročníka magisterského štúdia, do 2. až 4. ročníka…čítať viac »

14. 6. 2021, predminulý mesiac

Prihlášku na štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou na študijné oddelenie PdF TU:   PdF…čítať viac »

14. 6. 2021, predminulý mesiac

Študenti 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v AR 2021/2022 študijného programu učiteľstvo v kombinácii…čítať viac »

3. 6. 2021, predminulý mesiac

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v doktorandskom študijnom programe…čítať viac »

1. 6. 2021, predminulý mesiac, Trnava

Unikátny štipendijný program Nádvorie Kampus, ktorý dáva mladým ľuďom možnosť získať od školy viac ako…čítať viac »

25. 5. 2021, tento rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 6. 6. 2021. odporúčam preštudovať Vyhláška rektora Trnavskej…čítať viac »

25. 5. 2021, tento rok

Slovak English Vážená študentka, vážený študent, dovoľujem si preposlať Vám informáciu od Slovenskej…čítať viac »

20. 5. 2021, tento rok

Deň ukončenia poslednej štátnej skúšky je posledný deň štúdia. Potvrdenie o absolvovaní štúdia Vám pošleme…čítať viac »

Zoznam skratiek AR – akademický rok Bc. – 1. stupeň (štúdia) BP – bakalárska…čítať viac »

1. 5. 2021, tento rok

Pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sme v tomto akademickom roku priniesli možnosť…čítať viac »

28. 4. 2021, tento rok

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety zimného semestra…čítať viac »

26. 4. 2021, tento rok, aktualizované: 30. 4. 2021, tento rok

(presný dátum Vašej skúšky nájdete v MAISe v máji 2021) dátum 14. 5.       M Mgr…čítať viac »

12. 3. 2021, tento rok

Vážení študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia, oznamujeme…čítať viac »

8. 3. 2021, tento rok

Rovnako ako počas minulých sezón, sa opäť otvára možnosť registrácie na e‑športovom podujatí konanom…čítať viac »

30. 11. 2020, minulý rok

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky v objeme Denné štúdium…čítať viac »

30. 11. 2020, minulý rok

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky v objeme Denné štúdium…čítať viac »

10. 9. 2020, minulý rok

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022 Typ štipendijného programu…čítať viac »

10. 4. 2018, pred tromi rokmi

Buddy študenti sa starajú o prichádzajúcich Erasmus študentov. Starostlivosť spočíva v prvých dňoch v…čítať viac »