Skočiť na hlavný obsah

Dokumenty

Na tejto stránke sú k dispozícii na prevzatie dokumenty (žiadosti, potvrdenia, predpisy…) súvisiace so štúdiom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Niekoľko dôležitých dokumentov (študijný a organizačný poriadok, štatút PdF TU…) je zverejnených v samostatnej sekcii Zásadné dokumenty fakultnej stránky a rovnomennej sekcii univerzitnej stránky. Dokumenty fakulty, ktoré sú považované za vnútorné (napríklad predmetová anketa) sú zverejňované na tomto odkaze (prístup vyžaduje prihlásenie sa prostredníctvom TUID a hesla).

Tlačivá, vzory…

Predpisy, pokyny…

Štatút PdF TU, Študijný poriadok PdF TU a Organizačný poriadok PdF TU nájdete tu.


Ďalšie dokumenty na prevzatie nájdete na nasledujúcich stránkach univerzitného webového sídla: