Skočiť na hlavný obsah

Platobné údaje k uznaniu, doplneniu a vymazaniu predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199
SWIFT: SUBASKBX
Suma: 3 € za jeden predmet
Variabilný symbol: identifikačné číslo študenta 
(10­‑miestne číslo vo formáte 13xxxxxxxx)
Špecifický symbol: 20021
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko/uznanie, doplnenie a vymazanie predmetov

Platbu realizujte bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou‼).

 

Termín na uznanie predmetov pre akademický rok 2021/2022 je do 30. 9. 2021.

Doklad o platbe priložte k výpisu z predchádzajúceho štúdia.

Potrebné tlačivá sú v sekcii Študent » Dokumenty.