Skočiť na hlavný obsah

Čo je to identifikačné číslo študenta a číslo štúdia?

Obidva údaje nájdete v systéme MAIS po prihlásení sa – na obrazovke Osobné nastavenia. Na nasledujúcom obrázku je zvýraznený údaj číslo štúdia (číslo študenta sa nachádza nad ním):

obrázok

Číslo študenta je verejný identifikátor študenta v systéme a číslo štúdia vyjadruje jeho prepojenie s konkrétnym študijným programom. Uvedenie čísla štúdia môže byť požadované napríklad na rôznych dokumentoch súvisiacich s konkrétnym štúdiom v študijnom programe (žiadosti, vyhlásenia…).