Skočiť na hlavný obsah

Rozdelenie študentov podľa ročníkov, stupňa, formy štúdia a podľa študijných programov

 
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Paulína Šantavá SPV, PEP, AJL 1. – 4. externá 331 b
AJL, SJvKN 1., 2. a 3. denná
rozširujúce štúdium AJ
Andrea Doková PEP, AVU, AjaAk, SPV 1., 2. a 3. denná 331 b
Ing. Andrea Ferenčíková ŠP učiteľstvo v kombinácii 1., 2. a 3. denná 330
 
 
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Viera Krajčovičová SPV, UPV, PP, AJL 1., 2. a 3. externá 331 b
UPV, PVU, PP, SPV 1. a 2. denná
ŠP učiteľstva v kombinácii, AJL, AjaAk 1. a 2. denná
 
 
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Mgr. Ľubica Valčuhová všetky ŠP 1. až 5. denná a externá 330
 
 
pracovníčka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Mgr. Ľubica Valčuhová sociálne štipendiá, tehotenské štipendiá 331 b
 

 


Ďalšie odkazy: Študijné oddelenie