Skočiť na hlavný obsah

Tútori

Študentská rada Trnavskej univerzity organizuje na začiatku každého akademického roka program tútoring, vďaka ktorému je každému prvákovi pridelený starší študent, ktorý mu pomáha začleniť sa a vysvetľuje, ako funguje univerzitné prostredie – kontaktovať ho môže počas celého štúdia.

Zoznam tútorov pre študijné programy Pedagogickej fakulty TU v Trnave na akademický rok 2023/24:

Sandra Glosová

sandra.glosova [at] tvu.sk

B, CH

Simona Farárová

simona.fararova [at] tvu.sk

AVU, PVU

Kristína Garaiová

kristina.garaiova [at] tvu.sk

AJ

Simona Fojtíková

simona.fojtikova [at] tvu.sk

NJ, His

Martina Hrebeňárová

martina.hrebenarova [at] tvu.sk

SJaL, SJvKN

Mária Nahálková

maria.nahalkova [at] tvu.sk

SPV, Ev, VkO, Nv

Lenka Turnaiová

lenka.turnaiova [at] tvu.sk

PEP

Lenka Kalmanová

lenka.kalmanova [at] tvu.sk

M, I

Dominika Cvíčelová

dominika.cvicelova [at] tvu.sk

UpPV, PP

Terézia Majzúnová

terezia.majzunova [at] tvu.sk

PEP

Dominik Sagan

dominik.sagan [at] tvu.sk

PEP EX