Skočiť na hlavný obsah

Oznam pre študentov končiacich ročníkov v magisterskom stupni štúdia

Vážení študenti/študentky,

ak spĺňate podmienky k ukončeniu štúdia predpísané OŠP a študijným poriadkom a chcete sa zúčastniť štátnych skúšok, musíte sa prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch. Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP a odovzdáva sa 1 ks v tlačenej forme (stačí hrebeňová väzba) na sekretariát katedry, kde prácu vypracovávate. Po nahratí práce do EZP odovzdáte analytický list (2×), licenčnú zmluvu, protokol o kontrole originality vytlačený do časti „PLAIN text dokumentu na kontrolu“ (tú už nie‼). Doklady je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát katedry.

termín ŠS nahratie diplomovej práce do EZP* doručenie prihlášky na študijné oddelenie štátna skúška bude v týždni
1./jednoodb. do 22. 4. 2024 do 22. 4. 2024 od 15. 5. do 27. 5. 2024
1./1. AP     od 15. 5. do 23. 5. 2024
1./2. AP     od 5. 6. do 9. 6. 2024
2./1. AP   do 31. 5. 2024 ** od 19. 6. do 28. 6. 2024 ***
2./2. AP     od 19. 6. do 28. 6. 2024
3./1. AP do 30. 6. 2024 do 30. 6. 2024 od 16. 8. do 23. 8. 2024 ****
3./2. AP     od 16. 8. do 23. 8. 2024

AP = aprobačný predmet

* EZP = evidencia záverečných prác – informácie nájdete na https://pdf.truni.sk/evidencia-zaverecnych-prac

** termín 31. 5. 2024 platí pre študentov, ktorí neúspešne absolvovali ŠS v riadnom termíne (máj 2024) – prihláška k opravnému termínu

*** opravný termín štátnych skúšok a obhajob práce odovzdanej 22. 4. 2024. Nesmie sa meniť práca ani posudok

**** náhradný a opravný termín

Prihláška na ŠS pre študentov v Mgr. stupni štúdia.

Študijná referentka – Mgr. Viera Krajčovičová