Skočiť na hlavný obsah

Oznam pre študentov končiacich ročníkov v magisterskom stupni štúdia

Vážení študenti/študentky,

ak spĺňate podmienky k ukončeniu štúdia predpísané OŠP a študijným poriadkom a chcete sa zúčastniť štátnych skúšok, musíte sa prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch. Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP a odovzdáva sa 1 ks v tlačenej forme (stačí hrebeňová väzba) na sekretariát katedry, kde prácu vypracovávate. Po nahratí práce do EZP odovzdáte analytický list, licenčnú zmluvu, protokol o kontrole originality, vytlačený po časť „PLAIN text dokumentu na kontrolu.“ Doklady je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát katedry.

termín ŠS nahratie diplomovej práce do EZP* doručenie prihlášky na študijné oddelenie štátna skúška bude v týždni
1./jednoodb. do 22. 4. 2024 do 22. 4. 2024 od 15. 5. do 27. 5. 2024
1/1.AP     od 15. 5. do 23. 5. 2024
1./2. AP     od 5. 6. do 9. 6. 2024
2./1. AP   do 31. 5. 2024 od 19. 6. do 28. 6. 2024 **
2./2. AP     od 19. 6. do 28. 6. 2024
3./1. AP do 30. 6. 2024 do 30. 6. 2024 od 16. 8. do 23. 8. 2024 ***
3./2. AP     od 16. 8. do 23. 8. 2024

AP = aprobačný predmet

* EZP = evidencia záverečných prác – informácie nájdete na https://pdf.truni.sk/evidencia-zaverecnych-prac

** opravný termín štátnych skúšok a obhajob práce odovzdanej 22. 4. 2024. Nesmie sa meniť práca ani posudok

*** náhradný a opravný termín

Prihláška na ŠS pre študentov v Mgr. stupni štúdia.

Študijná referentka – Mgr. Viera Krajčovičová