Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

Študijné programy Bc., Mgr. a PhD.

 • Aktuálny zoznam študijných programov nájdete tu.
 • Aktuálny zoznam študijných poradcov nájdete tu.
 • Študent je povinný poznať študijný poriadok a kontrolovať si v systéme MAIS evidenciu a stupeň hodnotení!
 • Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
 • Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
 • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
 • Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti akademického informačného systému MAIS.
 • Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS.
 • Knižnice – informácie o knižniciach, ktoré katedra odporúča študentom navštíviť. On­‑line katalógy, elektronická knižnica, e‑knihy…

 Osobitné oznamy

Celoživotné vzdelávanie učiteľov

 • Rigorózne pokračovanie
 1. fakultné pokyny
 2. Rigorózne pokračovanie - učiteľský odbor (PaedDr.)
 3. Rigorózne pokračovanie - PhDr.