Skočiť na hlavný obsah

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Katedra
Katedra anglického jazyka a literatúry
Pozície

 

 

  • vedúca katedry
  • podpredsedníčka Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
  • členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
  • členka Komisie pre etiku a integritu výskumu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
  • osoba zodpovedná za Bc. a Mgr. študijné programy Učiteľstvo anglického jazyk - jednoodborové (AJJ) a v kombinácii (AJK)
  • osoba zodpovedná za doktorandský študijný program Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
  • predsedníčka odborovej komisie pre študijný odbor Odborová didaktika
  • predsedníčka Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie - Odborová didaktika
E‑mail
silvia.pokrivcakovaaaatruni.sk
Miestnosť
524
Klapka
Konzultačné hodiny
utorok 12:00 – 12:45 (všeobecné)
utorok 16:20 - 18:00 (záverečné práce)