Skip to main content

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Department
Katedra anglického jazyka a literatúry
Work Assignments
  • vedúca katedry
  • podpredsedníčka Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
  • členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
  • členka Komisie pre etiku a integritu výskumu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
  • členka programovej rady č. 3 Filológia a didaktika jazykového a literárneho vzdelávania
  • osoba zodpovedná za Bc. a Mgr. študijné programy Učiteľstvo anglického jazyk - jednoodborové (AJJ) a v kombinácii (AJK)
  • osoba zodpovedná za doktorandský študijný program Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
  • predsedníčka odborovej komisie pre študijný odbor Odborová didaktika
  • predsedníčka Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie - Odborová didaktika
E‑mail
silvia.pokrivcakovaaaatruni.sk
Room
524
Telephone Extension
Tutorial teaching
utorok: 13. 00 – 14. 30 hod.
(konzultáciu je potrebné dohodnúť si vopred emailom)