Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát PdF TU

Predseda
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Podpredsedníčka za študentskú časť
Mgr. Alexandra Kocianová

Zamestnanecká časť
Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.

Študentská časť
Samuel Kosmál
Mgr. Jana Urbanová
Simona Zákopčanová