Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát PdF TU

  


Predseda
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
+421 918 872 520
juraj.hladky [at] truni.sk

Podpredseda za zamestnaneckú časť
PaedDr. Viera Lagerová, PhD.

Zamestnanecká časť
Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Študentská časť
Bc. Jánošík Lukáš
Bc. Júlia Juríková
Mgr. Alexandra Lengyelová
Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová