Skočiť na hlavný obsah

Konzultačné hodiny vyučujúcich - LS 2022/23

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., univ. prof.
 • štvrtok 10:00 - 11:30 
Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • pondelok 11:50 - 12:50
 • streda 14:40 - 15:10 (konzultáciu si dohodnite vopred e-mailom)
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
 • štvrtok: 12:00 - 13.30

Mgr. Jakub Hriňák, PhD.

 • štvrtok 10:20 - 11:50 hod.  (osobne alebo cez MS Teams)

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (konzultáciu si dohodnite vopred e-mailom)

 • piatok 12:00 - 14:00 hod.
PhDr. Xenia Liashuk, PhD.
 • utorok 10:20 - 11:50

Aaron McCauley, BA., PgDipl.

 • utorok 14:40 - 16:20

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

 • streda 11.00 -12.30 (MS TEAMS alebo osobne po dohode emailom)
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
 • všeobecné konzultácie: utorok 12:00 - 12:50 (online alebo osobne na fakulte, potrebné je sa vopred objednať e-mailom)
 • konzultácie k záverečným prácam: utorok 16:20 - 18:00 (online cez MS Teams, prihlasujte sa cez tím Konzultácie k ZP)
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.
 • utorok 10:20 - 12:00 (konzultáciu je potrebné dopredu dohodnúť mailom)

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

 • streda 10:00 -11:30 (študijný poradca)
 • streda 11.30-13.00  (online cez MS TEAMS)