Skočiť na hlavný obsah

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

Katedra
Katedra anglického jazyka a literatúry
Pozície
  • zástupkyňa katedry pre vzdelávanie
  • študijná po­rad­ky­ňa pre jednoodborové učiteľské študijné programy anglického ja­zy­ka a literatúry
  • študijná po­rad­ky­ňa pre učiteľské študijné programy v kombinácii s anglickým ja­zy­kom a literatúrou
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijných programoch Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijných programoch Učiteľstvo anglického jazyka (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v doktorandskom študijnom programe Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
E‑mail
hana.vancovaaaatruni.sk
Miestnosť
531
Klapka
Konzultačné hodiny
streda 10.00-11.30 študijný poradca
streda 11.30-13.00 (online cez MS TEAMS)