Skočiť na hlavný obsah

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

Katedra
Katedra anglického jazyka a literatúry
Pozície
  • zástupkyňa katedry pre vzdelávanie
  • študijná po­rad­ky­ňa pre jednoodborové učiteľské študijné programy anglického ja­zy­ka a literatúry
  • študijná po­rad­ky­ňa pre učiteľské študijné programy v kombinácii s anglickým ja­zy­kom a literatúrou
E‑mail
hana.vancovaaaatruni.sk
Miestnosť
531
Klapka
Konzultačné hodiny
streda 10:00 - 11:30 (študijný poradca AJK & AJJ)
streda 11:30 - 13:00 (online cez MS Teams)