Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

Katedra
Katedra anglického jazyka a literatúry
Pozície
  • zástupkyňa vedúcej katedry pre vedu
  • študijná po­rad­ky­ňa pre doktorandský študijný program teória ja­zy­ko­vé­ho a literárneho vzdelávania
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijnom programe Učiteľstvo anglického jazyka (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijnom programe Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v doktorandskom študijnom programe v doktorandskom študijnom programe Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
E‑mail
bozena.horvathovaaaatruni.sk
Miestnosť
527
Klapka
Konzultačné hodiny
utorok: 9. 30 – 10. 20 hod.