Skip to main content

doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

Department
Katedra anglického jazyka a literatúry
Work Assignments
  • zástupkyňa vedúcej katedry pre vedu
  • študijná po­rad­ky­ňa pre doktorandský študijný program teória ja­zy­ko­vé­ho a literárneho vzdelávania
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijnom programe Učiteľstvo anglického jazyka (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijnom programe Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v doktorandskom študijnom programe v doktorandskom študijnom programe Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
E‑mail
bozena.horvathovaaaatruni.sk
Room
527
Telephone Extension
Tutorial teaching
utorok: 9. 30 – 10. 20 hod.