Skočiť na hlavný obsah

Katedrový časopis

K A J A L

Kaleidoscopic. Academic. Jaunty. Ambitious. Lifelong.

 

Názov katedrového časopisu vystihuje podstatu toho, čo časopis predstavuje – postoj, ktorý je kaleidoskopický, akademický, bystrý, ambiciózny a celoživotný. Poslaním časopisu je poskytnúť študentom katedry priestor na prezentáciu svojej kreativity, talentu, postojov a záľub. Sekcia Preklad umožňuje študentom vyjadriť svoje tvorivé schopnosti v oblasti literárneho prekladu. Sekcia Kreativita pozýva čitateľov na objavovanie podmanivých poviedok, esejí a poézie. Sekcia Aktivity katedry prezentuje mnohostrannosť študentského života na Katedre anglického jazyka a literatúry.

Časopis vychádza online dvakrát ročne, v letnom a zimnom semestri.

 

Kontakt: ingrid.kalaziova [at] truni.sk


Doterajšie vydania