Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

Katedra
Katedra anglického jazyka a literatúry
Pozície
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijných programoch Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v študijných programoch Učiteľstvo anglického jazyka (Bc. a Mgr.)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v doktorandskom študijnom programe v doktorandskom študijnom programe Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
  • členka Odborovej rady pre doktorandský študijný program v doktorandskom študijnom programe Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
E‑mail
jana.beresovaaaatruni.sk
Miestnosť
526
Klapka
Konzultačné hodiny
štvrtok: 7. 45 – 8. 30 hod., 14. 30 – 15. 15 hod.