Skočiť na hlavný obsah

Pracovníci

Vedúca katedry
prof. PaeDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (VUPCH)

Zástupkyňa vedúcej katedry
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. (VUPCH)

Zástupkyňa vedúcej katedry
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. (VUPCH)

Tajomníčka katedry
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD

Sekretariát
Marcela Rapantová

Aktuálny zoznam študijných poradcov nájdete tu.

Katedrová správky­ňa systému MAIS
PhDr. Xénia Liashuk, PhD. (VUPCH)

Katedrový koordi­nátor pre e‑learning
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. (VUPCH)

Profesori
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. (VUPCH)
prof. PaeDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (VUPCH)
prof. Dr. László Imre Komlósi (VUPCH)

Docenti
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. (VUPCH)
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. (VUPCH)
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (VUPCH)
doc. Anna Stachurska, PhD. (VUPCH)
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. (VUPCH)

Odborní asistenti
Mgr. Petra Hitková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Jakub Hriňák, PhD.
M. A. Louise Kocianová, PGDE, PhD.
PhDr. Xénia Liashuk, PhD. (VUPCH)
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. 

Lektori
BA, PGdip. Aaron McCauley

 

Koordinátori

Pedagogická prax AJK, AJJ, RŠ
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

Odborná prax AJaK
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. 

Rozvrh
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

Externé, kontinuálne a celoživotné vzdelávanie
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

E‑learning (Moodle & MS Teams)
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

Erasmus a zahraničná spolupráca
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

Katedrová knižnica
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.