Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Zoznam študijných poradcov

Študijný program Študijný poradca
animácia výtvarného umenia Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
pedagogika výtvarného umenia Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
predškolská a elementárna pedagogika Mgr. Jana Fúsková, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – bakalárske štúdium Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – magisterské štúdium Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – bakalárske štúdium doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – magisterské štúdium doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednoodborové) Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo biológie v kombinácii doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – bakalárske štúdium RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – magisterské štúdium RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
učiteľstvo informatiky v kombinácii doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo matematiky v kombinácii doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami