Skočiť na hlavný obsah
15. 03. 2024

Ako a prečo zachraňovať lietajúcu háveď?

Pozvánka.

Marek Semelbauer

Foto: Vladimír Kampf

Mgr. Marek Semelbauer, PhD. – zoológ-entomológ, absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, vedecky pôsobí a báda na Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave so zameraním na dvojkrídlovce („lietajúcu háveď“). Vyučuje, publikuje a popularizuje život hmyzu a potrebu jeho ochrany. Objavil a popísal nový druh muchy na Slovensku. Aktívny environmentalista s trnavskými koreňmi.