Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Rozvrhy hodín sú na Pedagogickej fakulte zostavované pevne pre každý študijný program, to znamená, že aj pre každú kombináciu odborov UAP. V rozvrhoch hodín sú používané nasledujúce skratky:

AJ jednoodborové štúdium anglického jazyka PVU pedagogika výtvarného umenia
AVU animácia výtvarného umenia SPV sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
PEP predškolská a elementárna pedagogika UPV učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
PP predškolská pedagogika  
   
A anglický jazyk I informatika
B biológia L latinský jazyk
C chémia M matematika
D nemecký jazyk N náboženská výchova
E etická výchova S slovenský jazyk
H história V výtvarné umenie
Príklady: 1MI znamená prvý ročník bakalárskeho štúdia v programe matematika – informatika,
4SA znamená prvý ročník magisterského štúdia v programe slovenský jazyk – anglický jazyk.

V rozvrhoch hodín sú uvedené len skratky predmetov. Ak si nie ste istí názvami predmetov, môžete si ich skúsiť nájsť pomocou vyhľadávania vo verejnej časti portálu MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (na zabezpečenie informovanosti býva pre študentov prvého ročníka prvého stupňa štúdia (Bc.) každoročne organizované školenie k používaniu informačných systémov – rozpis bude včas uverejnený v informáciách pre študentov). Vo formulári je potrebné zvoliť všetky údaje zodpovedajúce vášmu študijnému programu a odoslať webový formulár tlačidlom ➞  Odošli.

Miestnosti sú v rozvrhoch hodín tiež označované skratkami. Ide o ich oficiálne používané skratky. Miestnosti A029, A102, A124, A127, A208, A209 nie sú v budove PdF TU, ale v budove na Hollého ulici 8 (v budove ZUŠ vedľa budov rektorátu univerzity a fakulty zdravotníctva). Všetky miestnosti, ktoré sú priamo v budove PdF TU majú relatívne logické značenie:

  • poschodie + typ + poradové číslo.
Príklady: 2P1 – druhé poschodie, prednášková miestnosť, prvá;
4T2 – štvrté poschodie, technické laboratórium, druhé…
(Označenia nájdete, samozrejme, aj priamo na dverách učební.)
  • Aula je na prízemí budovy PdF TU.