Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Vážení študenti končiacich ročníkov, odporúčame Vám včas si prekontrolovať počet kreditov, ktoré získate počas celej dĺžky Vášho štúdia, vrátane úspešného absolvovania letného semestra posledného akademického roka, keďže na úspešné ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť minimálne 180 kreditov v bakalárskom študijnom programe a 120 kreditov v magisterskom študijnom programe!

Zároveň upozorňujeme na povinnosť dodržať minimálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety jednotlivých študijných programov…

 

V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte, prosím, Vášho študijného poradcu, prodekana pre študijné záležitosti alebo vedúcu študijného oddelenia.