Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dokumenty

Na tejto stránke sú k dispozícii na prevzatie dokumenty (žiadosti, potvrdenia, predpisy…) súvisiace so štúdiom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Niekoľko dôležitých dokumentov (študijný a organizačný poriadok, štatút PdF TU…) je zverejnených v samostatnej sekcii Zásadné dokumenty fakultnej stránkyrovnomennej sekcii univerzitnej stránky. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
 

Tlačivá, vzory…

Dokument Veľkosť Dátum
88,83 kB (86,74 KiB) 16. 6. 2020
17,82 kB (17,41 KiB) 16. 6. 2020
97,03 kB (94,76 KiB) 16. 6. 2020
17,71 kB (17,29 KiB) 16. 6. 2020
248,46 kB (242,63 KiB) 11. 11. 2019
17,80 kB (17,38 KiB) 11. 11. 2019
6. 9. 2019
253,69 kB (247,75 KiB) 23. 8. 2019
253,68 kB (247,73 KiB) 23. 8. 2019
253,71 kB (247,76 KiB) 23. 8. 2019
253,67 kB (247,73 KiB) 23. 8. 2019
253,67 kB (247,73 KiB) 23. 8. 2019
402,17 kB (392,74 KiB) 23. 8. 2019
402,29 kB (392,86 KiB) 23. 8. 2019
401,91 kB (392,49 KiB) 23. 8. 2019
401,90 kB (392,48 KiB) 23. 8. 2019
402,23 kB (392,80 KiB) 23. 8. 2019
240,44 kB (234,80 KiB) 22. 8. 2019
15,10 kB (14,74 KiB) 22. 8. 2019
172,40 kB (168,36 KiB) 23. 10. 2018
287,20 kB (280,47 KiB) 31. 5. 2018
24,89 kB (24,31 KiB) 31. 5. 2018
289,57 kB (282,79 KiB) 31. 5. 2018
24,97 kB (24,38 KiB) 31. 5. 2018
75,44 kB (73,67 KiB) 24. 8. 2016
136,02 kB (132,83 KiB) 25. 8. 2015
80,37 kB (78,49 KiB) 25. 8. 2015
135,90 kB (132,71 KiB) 25. 8. 2015
35,66 kB (34,82 KiB) 29. 1. 2015
128,57 kB (125,55 KiB) 29. 1. 2015
110,73 kB (108,14 KiB) 12. 3. 2014
16,69 kB (16,29 KiB) 12. 3. 2014
168,03 kB (164,09 KiB) 9. 5. 2013
45,57 kB (44,50 KiB) 9. 5. 2013
186,65 kB (182,28 KiB) 6. 9. 2013
18,28 kB (17,85 KiB) 6. 9. 2013
131,87 kB (128,78 KiB) 12. 3. 2014
17,42 kB (17,01 KiB) 12. 3. 2014

 
Predpisy, pokyny…

Štatút PdF TU, Študijný poriadok PdF TU a Organizačný poriadok PdF TU nájdete tu.

Dokument Veľkosť Dátum
4. 3. 2019
218,85 kB (213,73 KiB) 7. 10. 2019
512,49 kB (500,48 KiB) 8. 10. 2019
512,47 kB (500,46 KiB) 8. 10. 2019
235,18 kB (229,67 KiB) 24. 11. 2016
375,77 kB (366,96 KiB) 2. 9. 2013
37,43 kB (36,55 KiB) 22. 10. 2005
72,79 kB (71,08 KiB) 12. 7. 2005
255,47 kB (249,48 KiB) 12. 7. 2005
33,09 kB (32,31 KiB) 12. 7. 2005

 


Ďalšie dokumenty na prevzatie nájdete na nasledujúcich stránkach univerzitného webového sídla: