Skočiť na hlavný obsah

Oznam o promóciách

Absolventi magisterského štúdia za akademický rok 2023/2024, ktorí absolvujú štátne skúšky v termíne od 15. 5. do 7. 6. 2024 budú na základe rozhodnutia vedenia fakulty slávnostne promovaní dňa

28. júna 2024

v sále Marianum, ABU TT, na Hollého ul.


Neúčasť na promócii je potrebné potvrdiť do 13. 6. 2024 na mail viera.krajcovicova [at] truni.sk.

Presný rozpis a čas bude stanovený podľa prihláseného počtu absolventov Mgr. štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 18. 6. 2024.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii sa budú vydávať na Študijnom oddelení PdF TU od 1. 7. 2024 v čase úradných hodín od 9.00 do 11.00 hod.

Vedúca ŠO