Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 11. 2021, minulý rok

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky v objeme

Denné štúdium

Vybrané ŠO (CH, B, I, M v kombináciách)

Prostriedky pre prospechové štipendium – podľa skupín aprobácií a váženého študijného priemeru

Rozdelenie prospechového štipendia – vybrané ŠO

1. skupina Bc Mgr spolu €/študent
A) prírodovedné 1,05          
B) kombinácia 1,05          
2. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A) prírodovedné 1,06 – 1,15          
B) kombinácia 1,06 – 1,15          
3. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A) prírodovedné 1,16 – 1,23          
B) kombinácia 1,16 – 1,23          
Spolu          

A) prírodovedné – celé kombinácie Ch, B, I, M

B) kombinácie – polkombinácie Ch, B, I, M