Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 10. 2021, minulý mesiac

Vážení študenti/študentky externého štúdia,

podľa harmonogramu sú pre Vás do konca zimného semestra pripravené tri termíny štátnych záverečných skúšok, ktoré sa budú konať prezenčne.

Ak spĺňate podmienky a chcete sa štátnic zúčastniť, môžete sa prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch.

Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP* a na PdF sa v tlačenej forme neodovzdáva. 
 

termín ŠS nahratie diplomovej práce do EZP* doručenie prihlášky na študijné oddelenie štátna skúška bude v týždni
1. do 15. 11. 2021 do 15. 11. 2021 od 6. 12. do 10. 12. 2021
2. do 29. 11. 2021 do 29. 11. 2021 od 10. 1. do 14. 1. 2022
3. do 10. 1. 2022 do 10. 1. 2022 od 1. 2. do 7. 2. 2022

 

* EZP – evidencia záverečných prác – informácie nájdete na tu.