Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 9. 2021, minulý rok

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia v AR 2020/2021 si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení počas úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

Iný čas prevzatia diplomov si dohodnite individuálne mailom so svojou študijnou referentkou.

Doklady si prevezmete osobne alebo môžete dať úradne overené splnomocnenie poverenej osobe na prevzatie diplomu.

Pri preberaní dokladov je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia OTP – rúško, vlastné pero.