Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 21. 9. 2021, predminulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termín slávnostných promócií absolventov

magisterského a bakalárskeho štúdia za AR 2020/2021 – v mesiaci august

Pazmaneum TU v Trnave (budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava

dátum nácvik promócie štúdium forma študijný program
28. 9. 2021 9:00 10:00 magisterské denná/externá všetky ŠP
28. 9. 2021 9:00 10:00 bakalárske externá PEP, SPV, AJaL
28. 9. 2021 11:00 12:00 bakalárske denná SPV, PEP, AVU, AJaL, všetky kombinácie učiteľstva

Účasť je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že sa absolvent nedostaví v stanovenom čase nácviku, nebude na promóciu zaradený.

Promócia sa bude konať bez účasti rodičov a rodinných príslušníkov. Vstup je povolený len pre absolventov.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.

V meste je problém s parkovaním.

 

Vstup je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

TU v Trnave postupuje podľa vyhlášky ÚVZ SR.