Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 9. 2021, minulý rok

Milí absolventi,

dovoľujem si Vám oznámiť, že diplomy o absolvovaní štúdia Vám odovzdáme 28. 9. 2021. O spôsobe a mieste odovzdania Vás, vzhľadom na meniace sa podmienky COVID automatu, budeme včas informovať.

Ďakujem za pochopenie

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty