Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 8. 2021, minulý rok

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou aktuálne otvoreného Stážového programu v rámci zimného semestra 2021 na Mestskom úrade v Hlohovci a v Mestskom kultúrnom centre Hlohovec. Stáž sa uskutoční v mesiacoch október – december 2021.

Stážový program nie je honorovaný, benefitom je však zaujímavá práca, vďaka ktorej študenti nadobudnú praktické skúsenosti, rozšíria si oblasť svojho poznania, bližšie sa oboznámia s fungovaním Mestského úradu a Mestského kultúrneho centra, a najmä, budú mať možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Podmienky výkonu stáže sa vzhľadom na platné epidemické opatrenia dohodnú s vybranými uchádzačmi individuálne.

Záujemcovia o stážový program môžu svoje životopisy a motivačné listy posielať na adresu adresa elektronickej pošty do 8. októbra 2021.

Viac informácií o aktuálnom stážovom programe nájdete na webovej stránke mesta otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) alebo na Facebooku Mesta Hlohovec. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

obrázok otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)