Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 6. 2021, minulý rok

obrázok

  
Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce Mgr. Jakuba Hriňáka

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v doktorandskom študijnom programe teória jazykového a literárneho vzdelávania, ktorá sa uskutoční dňa 22. 6. 2021 o 9:00 v zasadačke dekanky na druhom poschodí PdF TU, Priemyselná, 918 43 Trnava.

Predseda komisie: prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
Školiteľ: doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
Členovia komisie: doc. PaedDr Július Lomenčík, PhD.
  doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D
  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD
  doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D
  doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
  prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce Mgr. Lenky Haluzovej

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v doktorandskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra, ktorá sa uskutoční dňa 23. 6. 2021 o 13:00 v zasadačke dekanky na druhom poschodí PdFTU, Priemyselná, 918 43 Trnava.

Predseda komisie: prof. PaedDr. René Bílik, PhD.
Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Členovia komisie: prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
  doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
  doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
  PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Oponenti: prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
  doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
  PhDr. Lucie Radková, PhD.

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce Mgr. Zuzany Sucháňovej

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v doktorandskom študijnom programe teória jazykového a literárneho vzdelávania, ktorá sa uskutoční dňa 22. 6. 2021 o 10:30 v zasadačke dekanky na druhom poschodí PdF TU, Priemyselná, 918 43 Trnava.

Predseda komisie: prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
Školiteľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
Členovia komisie: doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
  prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
  PhDr. Božena Džuganová, PhD.
  doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
Oponenti: prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
  PhDr. Božena Džuganová, PhD.
  Dr. Hab. Waldemar Martyniuk

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty