Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 11. 2020, minulý rok

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky v objeme

Denné štúdium

Prostriedky pre prospechové štipendium – podľa skupín aprobácií a váženého študijného priemeru

Rozdelenie prospechového štipendia

1. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A) jazykové, prírodovedné a ich kombinácia do 1,15 denné          
B) kombinácia A a Ev, Nv, Vu, H do 1,14 denné          
C) jednoodborové ŠP do 1,05 denné          
2. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A) jazykové, prírodovedné a ich kombinácia do 1,16 do 1,30 denné          
B) kombinácia A a Ev, Nv, Vu, H do 1,15 do 1,25 denné          
C) jednoodborové ŠP od 1,06 do 1,15 denné          
3. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A) jazykové, prírodovedné a ich kombinácia do 1,31 do 1,45 denné          
B) kombinácia A a Ev, Nv, Vu, His do 1,26 do 1,37 denné          
C) jednoodborové ŠP do 1,16 do 1,20 denné          
Spolu          
Spolu          

Dotácia sa poskytuje najviac 10 %­‑ám študentov v priemernej výške 500 €.