Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 6. 2020, minulý mesiac

Konkrétne do

  • 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia,
  • 2. a 3. ročníka magisterského štúdia,
  • 2. až 4. ročníka doktorandského štúdia,

v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2020/2021.

 

Do 15. 7. 2020 je potrebné poslať poštou alebo priniesť na študijné oddelenie:

  • vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo je na webovej stránke fakulty) na nový AR 2020/2021,
  • výpis výsledkov štúdia za ukončený AR 2019/2020, výpis je potrebné podpísať, 
    ak budete mať skúšku v auguste, pošlite výpis v júli a vyznačte vo výpise skúšku,
  • kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky preukazu ISIC na AR 2020/2021.
  Vedúca študijného oddelenia