Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 3. 2020, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam pre študentov v súvislosti s prerušením výučby

  
Aktuálne informácie sú dostupné prostredníctvom článku 
Trnavská univerzita prerušila výučbu až do 28. 3.
 
 

Milí študenti, v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu vydal rektor Trnavskej univerzity v Trnave príkaz:

na základe ktorého je od zajtra 10. 3. 2020 do 24. 3. 2020 (vrátane) na dva týždne prerušená prezenčná výučba na našej fakulte, ako aj celej univerzite.

Vyučujúci Vás budú v dohľadnom čase informovať o náhradnej forme výučby (výučba bude prebiehať dištančne, resp. samoštúdiom, podľa povahy jednotlivých predmetov). Prerušenie výučby platí pre všetkých študentov bez ohľadu na formu a stupeň štúdia, aj tých, ktorí sú na praxi.

Prerušenie prezenčnej výučby nie je rektorským ani dekanským voľnom, štúdium pokračuje inou formou.

V uvedenom období sú tiež zrušené všetky hromadné akcie v priestoroch fakulty.

Odporúčam, aby ste sa v čase karanténnych opatrení zdržiavali v domácom prostredí a necestovali. Verím, že týmito opatreniami minimalizujeme negatívne aspekty výskytu tohto ochorenia na území Slovenska.

Kontrolujte si, prosím Vás, svoje zimbrové e‑mailové schránky, aby ste mali všetky potrebné informácie. Pedagógovia budú s Vami komunikovať elektronicky.

Ďakujem za pochopenie

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave