Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 24. 1. 2020, tento rok

Mesto Hlohovec opäť ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na činnosti mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálne otvárame ponuku stáží v piatich oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov marec až máj 2020. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.

Vysokoškoláci majú možnosť tri mesiace pôsobiť na odbore stratégie, odbore komunikácie a vonkajších vzťahov, odbore právnom a klientskych služieb, na odbore spoločenských služieb alebo sa stať súčasťou Mestského kultúrneho centra Hlohovec. Študenti môžu prax získať v oblasti implementácie projektov či sociálnych služieb, spolupracovať na participatívnych procesoch. Budúci právnici majú možnosť realizovať sa v oblasti právnej praxe. Úrad umožňuje nadobudnúť skúsenosti aj v rámci mediálnej a vizuálnej komunikácie. Príležitosť je ponúknutá i mladým ľuďom so študijným zameraním na kultúru, umenie či filozofiu.

Viac informácií nájdu študenti v priloženom plagáte a na webovej stránke mesta Hlohovec. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok