Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 19. 11. 2019, minulý rok

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky na rozdelenie štipendií medzi študentov denného štúdia. Prostriedky na prospechové štipendium rozdeľuje podľa skupín aprobácií a váženého študijného priemeru.

 

Rozdelenie prospechového štipendia

1. skupina Bc. Mgr. Spolu
A. jazykové, prírodovedné a ich kombinácia do 1,15
B. kombinácia A a Ev, Nv, Vu, H do 1,10
C. jednoodborové ŠP do 1,05
2. skupina Bc. Mgr. Spolu
A. jazykové, prírodovedné a ich kombinácia od 1,16 do 1,30
B. kombinácia A a Ev, Nv, Vu, H od 1,11 do 1,25
C. jednoodborové ŠP od 1,06 do 1,16
3. skupina Bc. Mgr. Spolu
A. jazykové, prírodovedné a ich kombinácia od 1,31 do 1,48
B. kombinácia A a Ev, Nv, Vu, H od 1,26 do 1,45
C. jednoodborové ŠP od 1,17 do 1,35

 

Dotácia sa poskytuje najviac 10 % študentov v priemernej výške 500 €.