Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 8. 2019, minulý rok

 

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť tlačivo dostupné na webovej stránke fakulty a vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks. (Vzory nájdete v sekcii Študent » Dokumenty.)

Tlačivo na rodinné prídavky – priniesť celé vypísané, aj časť „vyplní škola“ – vzor je na webovej stránke.

Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov – priniesť celé vypísané, aj časť „vyplní škola“.

 

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie ISIC známok sa uskutoční podľa nasledujúceho rozpisu:

Bakalárske štúdium v dennej forme

Mária Vyskočová

dátum čas miestnosť študijný program ročník
3. 9. 2019 9:00 aula PEP 1.
5. 9. 2019 9:00 aula PEP 2.
6. 9. 2019 9:00 aula PEP 3.
9. 9. 2019 9:00 2P1 AVU 1.
9. 9. 2019 10:00 2P1 AVU 2.
9. 9. 2019 11:00 2P1 AVU 3.

Paulína Šantavá

dátum čas miestnosť študijný program ročník
2. 9. 2019 9:00 3P1 SPV, Aj – His 1.
2. 9. 2019 11:00 3P1 Aj – B, Aj – Ch, Aj – Ev, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu, AjL 1.
3. 9. 2019 9:00 3P1 SPV 2.
3. 9. 2019 11:00 3P1 Aj – His, Aj – Ch, Aj – Ev, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu, AjL 2.
3. 9. 2019 13:00 3P1 SPV, Aj – His, Aj – Ch, Aj – Ev, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu, AjL 3.

Ľubica Cepková

dátum čas miestnosť študijný program ročník
4. 9. 2019 9:00 2P1 ostatné kombinácie UAP s B, Ch, Ev, Nv, Nj, Sj, His, Vu, I, M 1.
5. 9. 2019 9:00 3P1 ostatné kombinácie UAP s B, Ch, Ev, Nv, Nj, Sj, His, Vu, I, M 2.
5. 9. 2019 10:00 3P1 ostatné kombinácie UAP s B, Ch, Ev, Nv, Nj, Sj, His, Vu, I, M 3.

 

Magisterské štúdium v dennej forme

Viera Krajčovičová

dátum čas miestnosť študijný program ročník
2. 9. 2019 9:00 aula PVU, UPV, PP, AjL, UAP v kombinácii 1.
4. 9. 2019 9:00 aula PVU, UPV, PP, AjL, UAP v kombinácii 2.

Margita Chovancová

dátum čas miestnosť študijný program ročník
3. 9. 2019 9:00 2P1 SPV 1. a 2.

 

Mimo tohto rozpisu potvrdzujeme tlačivá v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod. Okrem dní, kedy bude študijné oddelenie zatvorené.