Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 8. 2019, minulý rok

Milí študenti,

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v týchto dňoch spúšťa už 3. etapu výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online). Jeho hlavným cieľom je získať prehľad o úrovni zručností študentov učiteľstva pedagogických fakúlt.

Účasťou vo výskume zistíte, na akej úrovni sú Vaše všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a navyše budete mať možnosť porovnať sa s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Tiež budete mať možnosť dozvedieť sa, ako Vaša osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učíte a aké máte pracovné návyky, ako Váš zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje Vaše pracovné možnosti a na aké povolanie by ste sa hodili.

Na základe získaných dát budeme môcť navrhovať adekvátne odporúčania na zefektívnenie vzdelávania učiteľov a prípravy budúcich učiteľov. Do výskumu sa budú môcť zapojiť aj vysokoškolskí pedagógovia, ktorí pripravujú budúcich učiteľov na ich povolanie.

Vypĺňanie testovacieho nástroja prebieha cez internet, pričom prihlasovanie bude možné aj na stránke NÚCEM: https://www.​nucem.​sk/​sk/​merania/​medzinarodne­‑merania/​piaac/​piaac­‑online otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Účasť na tomto zaujímavom výskume bude honorovaná sumou 100 €!