Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 7. 2019, minulý rok

 

Školská pedagogika

Dátum: 19. 8. 2019
Miesto: zasadačka SAV – Ústav výskumnej a sociálnej komunikácie SAV, 
Dúbravská cesta 9, 841 04  Bratislava
Študijný odbor: 1.1.4 pedagogika
Študijný program: školská pedagogika

 

Doktorand: Mgr. Romana Sládeková o 10.00 hod.
   
Školiteľ: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
   
Predseda komisie: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Členovia komisie: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
  prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
  doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.
  doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
  PhDr. Imrich Vašečka, PhD.

 

Obedová prestávka 11.30 – 12.30

 

Doktorand: Mgr. Michaela Bartušová o 12.30 hod.
   
Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
   
Predseda komisie: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Členovia komisie: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
  prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
  doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
  prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
  Mgr. Branislav Dolný, PhD.

 

Doktorand: Mgr. Simona Andraščiková o 15.00 hod.
   
Školiteľ: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
   
Predseda komisie: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Členovia komisie: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
  prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
  doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
  prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
  Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.

 

Teória chemického vzdelávania

Dátum: 27. 8. 2019
Miesto: zasadačka dekana PdF TU v Trnave, druhé poschodie, Priemyselná 4, 918 43  Trnava
Študijný odbor: odborová didaktika
Študijný program: teória chemického vzdelávania

 

Doktorand: Mgr. Lucia Kováčová o 14.00 hod.
   
Školiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
   
Predseda komisie: doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
Členovia komisie: prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.
  prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.
  doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
  doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.
Oponenti: doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
  doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
  prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan fakulty