Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 6. 2019, minulý rok

Študijný odbor: odborová didaktika
Študijný program: teória biologického vzdelávania
   
Dátum: 27. 6. 2019
Miesto: zasadačka rektora TU na prvom poschodí, Hornopotočná 23, Trnava.
   
Mgr. Monika Weissová o 10.00 hod.
   
Predseda komisie: prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Školiteľ: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
  doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
   
Oponenti: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
  PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.
   
Mgr. Marek Krška o 11.30 hod.
   
Predseda komisie: prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Školiteľ: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
  doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
   
Oponenti: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
  PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.
   
Študijný odbor: odborová didaktika
Študijný program: teória chemického vzdelávania
   
Mgr. Lucia Kováčová o 14.00 hod.
   
Predseda komisie: doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
Školiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
Členovia: prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.
  prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.
  doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
   
Oponenti: doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
  doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
  prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
   
Študijný odbor: pedagogika
Študijný program: pedagogika
   
Dátum: 28. 6. 2019
Miesto: zasadačka dekana na druhom poschodí PdF TU, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
   
Mgr. Adriana Pagáčová o 10.30 hod.
   
Predseda komisie: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Školiteľ: prof. PhDr. Ing Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
   
Oponenti: prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
  prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.
  doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
   
PaedDr. Marián Cipár o 13.00 hod.
   
Predseda komisie: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Školiteľ: prof. PhDr. Ing Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
   
Oponenti: prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, SJ, PhD.
  prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
  doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD.
  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan fakulty