Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 3. 2019, minulý rok

Predbežný harmonogram štátnych skúšok v máji a júni 2019

(Presný dátum Vašej skúšky nájdete v MAISe v máji 2019.)

Dátum Miestnosť
1P1 1S1 1S2 2P1 2S1 3P1 3S1 4P1 4S1 5P1 Ateliér 3F2
13. 5. CH Mgr. príp. CH   SJ Mgr. príp. SJ AJ Mgr. príp. AJ, I SPV Mgr. príp. SPV M SPV Mgr.   I Mgr.
14. 5. B Mgr. príp. B   M Mgr. príp. M AJ Mgr. e príp. AJ SPV Mgr. príp. SPV M SPV Mgr.    
15. 5. B Mgr. príp. B       NJ Mgr. príp. NJ SPV Mgr. príp. SPV M SPV Mgr.    
16. 5.           NV Mgr.     príp. EV EV Mgr.    
17. 5.                 príp. EV EV Mgr.    
20. 5.               UPV príp. UPV      
21. 5.               UPV príp. UPV      
22. 5. B Bc. príp. B, NJ NJ Bc. SJ Bc. príp. SJ AJ Bc. príp. AJ UPV príp. UPV, EV EV Bc.    
23. 5. B Bc. príp. B   SJ Bc. príp. SJ AJ Bc. príp. AJ UPV príp. UPV, EV EV Bc.    
24. 5.               UPV príp. UPV   VV Bc. Mgr.  
27. 5. CH Mgr. príp. CH   VZRS Bc.   PEP príp. PEP SPV Bc. príp. SPV Bc. SPV Bc. PVU  
28. 5. CH Bc. príp. CH   M Bc. príp. M PEP príp. PEP, NJ SPV Bc. príp. SPV Bc. SPV Bc.   NJ Mgr.
29. 5.           PEP príp. PEP, I SPV Bc. príp. SPV Bc. SPV Bc. PVU I Bc.
30. 5.           PEP príp. PEP SPV Bc. príp. SPV Bc. SPV Bc.    
31. 5.           PEP príp. PEP          
3. 6.       SJ Mgr. príp. SJ AJ Mgr. príp. AJ, I PEP príp. EV, PEP EV Mgr.   I Mgr.
4. 6.       M Mgr. príp. M AJ Mgr. príp. AJ PEP príp. PEP      
5. 6. B Mgr. príp. B       SJ Mgr. príp. SJ PEP príp. PEP      
6. 6.               PEP príp. PEP      
7. 6.               PEP príp. PEP   AVU  
10. 6.               AJ Bc. príp. AJ   AVU  
11. 6.               AJ Bc. príp. AJ      
12. 6.                     AVU, VV Bc.  
13. 6.                        
14. 6.                        
17. 6. CH Bc. príp. CH   B Bc. príp. B SJ Bc. príp. I, SJ AJ Bc. príp. AJ     I Bc.
18. 6.       M Bc. príp. M     AJ Bc. príp. AJ      
19. 6. B Bc. príp. B       NJ Bc. príp. NJ SJ Bc. príp. EV, SJ EV Bc.    

Vysvetlivky:

príp. – prípravná miestnosť
Mgr. – magisterské skúšky   Bc. – bakalárske skúšky
 
CH – chémia   EV – etická výchova
B – biológia VV – výtvarné umenie/výtvarná výchova
NJ – nemecký jazyk SPV – sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
SJ – slovenský jazyk PEP – predškolská a elementárna pedagogika
AJ – anglický jazyk UPV – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
M – matematika AVU – animácia výtvarného umenia
I – informatika PVU – pedagogika výtvarného umenia
NV – náboženský výchova  

 

Študenti kombinačných štúdií (napr. matematika – informatika) majú v prvom termíne skúšku z predmetu, z ktorého vypracúvali svoju záverečnú (bakalársku/diplomovú) prácu spolu s jej obhajobou. V druhom termíne majú skúšku z predmetu, z ktorého záverečnú prácu nevypracovali.