Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Úvod  « Súbory so zvláštnym významom  |  Komentáre » 

V niektorých prípadoch je potrebné na potlačenie niektorého syntaktického pravidla RS Rheia použiť rušiacu klauzulu: code(). Klauzula sama o sebe neobrazuje žiadny znak, jej efekt sa prejavuje v špeciálnych situáciách. Využitie nachádza napríklad:

Možnosti jej použitia sú široké a príklady sú uvedené na mnohých miestach tohto manuálu. (Príklady sú napríklad v kapitolách: Základné formátovanie textu, Automatická typografia, Zoznam s odrážkami, Číslovaný zoznam, Hlavičky tabuliek, Spájanie buniek tabuľky, Tabuľka s podpisom, Modul jednoduchého tabuľkového kalkulátora, Kalendár, prípadne ďalších.)

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Na čo sa používa rušiaca klauzulu: code()?