Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Úvod | Spôsob uloženia informácií portálu  « Konfigurácia webového sídla  |  Rušiaca klauzula » 

1. Ikony súborov na prevzatie

Ak je pri súbore na prevzatie uložený obrázok vo formáte PNG otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), ktorý nesie rovnaký názov ako samotný súbor na prevzatie, len s dodatočnou príponou .png, tak Rheia tento obrázok nájde a použije ho ako ikonu súboru na prevzatie.


Príklad:

Nech je v priečinku manual uložený spustiteľný súbor generator­‑legacy.exe a spolu s ním súbor s obrázkom generator­‑legacy.exe.png. Vytvorme položku na prevzatie:

-{Staršia verzia generátora|down:manual/generator-legacy.exe}

Rheia súbor s obrázkom nájde a použije ho namiesto predvolenej ikony súboru. Výsledok bude vyzerať takto:

2. Označenie zastaraného obsahu

Stáva sa, že niektorí zamestnanci ukončia pracovný pomer, no neskôr sa opäť vrátia. Na archiváciu ich profilov (prípadne na označenie ľubovoľnej stránky za zastaranú) slúži dvojica špeciálnych prípon: .txh­‑gone.txa­‑gone. Ak je ktorýkoľvek zo zdrojových súborov s príponou .txh alebo .txa premenovaný na súbor s príponou .txh­‑gone.txa­‑gone, tak Rheia prestane tento súbor prekladať (zároveň bude ignorovať prípadné jeho preložené verzie) a namiesto jeho obsahu pošle do prehliadača klienta stránku s nadpisom Odstránený dokument a s HTTP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) kódom 410 Gone.

3. HTTP presmerovanie obsahu

Tento spôsob presmerovania je vhodný napríklad v prípade, že sa niektorá zamestnankyňa vydá a zmení priezvisko. Rýchlym riešením tejto situácie je premenovanie pôvodného profilového súboru na súbor nesúci názov podľa nového priezviska a vytvorenie súboru v tvare starého názvu s takto upravenou príponou: .txh­‑redirect alebo .txa­‑redirect (podľa typu súboru). Súbor musí a smie obsahovať iba cieľ presmerovania. (V prípade zmeny profilu stačí uviesť upravený argument v tvare ?«nové priezvisko». Nie je to síce v súlade so štandardom, ale funguje to… V súlade so štandardom by bolo uvedenie úplnej URL otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) adresy.) Rheia potom pošle do prehliadača stránku s HTTP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) kódom 301 Redirect a novou adresou prečítanou zo súboru na presmerovanie.

4. HTTP presmerovania súborov na prevzatie

Z rôznych dôvodov môže vzniknúť potreba presmerovania jedného súboru na prevzatie na iný. Napríklad keď v rámci optimalizácií vznikne potreba na premenovanie niektorého súboru a chceme zachovať aj platnosť odkazu na pôvodný súbor alebo ide o súbor na prevzatie vo formáte .docx, ktorý obsahuje šablónu príspevku a v takom prípade nemá význam poskytovať jeho Adobe verziu, ktorú namiesto toho presmerujeme na .docx verziu a pod.

Rheia ponúka dva spôsoby presmerovania súboru na prevzatie. Ak modul súborov na prevzatie nenájde požadovaný súbor, pokúsi sa nájsť súbor presmerovania v tvare (tento spôsob prehľadáva aj zoznam ciest k súborom na prevzatie):

  • «pôvodná cesta a názov súboru (s príponou)»-redirect

alebo zistí, či v koreňovom priečinku súborov na prevzatie jestvuje súbor s názvom v tvare:

  • «upravená cesta a názov súboru (s príponou)».redirect

kde «upravená cesta a názov súboru» označuje zlúčenú pôvodnú cestu s názovom súboru, v ktorej sú symboly oddeľujúce priečinky (/) nahradené spojovníkom (­‑). Príklady:

Pôvodná cesta a názov súboru Upravená cesta a názov súboru
actafp/seriac­‑c/sablona.pdf actafp­‑seriac­‑c­‑sablona.pdf
important/the­‑code­‑of­‑studies.pdf important­‑the­‑code­‑of­‑studies.pdf

Obsahom súboru presmerovania musí byť názov cieľového súboru presmerovania s cestou k nemu (v rámci priečinka súborov na prevzatie). Napríklad:

  actafp/seriac­‑c­‑sablona.docx

alebo

  english/important/the­‑code­‑of­‑studies.pdf

Tento nový názov s cestou bude spojený s adresou modulu súborov na prevzatie systému Rheia a v tom tvare bude poslaný do prehliadača ako informácia o zmene umiestnenia súboru. (Preto nie je možné presmerovanie zo súboru na prevzatie napríklad na článok alebo inú lokalitu.)

5. Denník RS Rheia

Rheia by mala mať prístup na zápis do nadradeného priečinka jej PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) skriptov. V prípade potreby tam totiž môže vzniknúť súbor s názvom generator­‑error.log – ide o denník chýb, ktorému je vhodné venovať pravidelnú pozornosť, pretože obsahuje chyby, ktoré vznikajú pri spracovaní obsahu systémom, napríklad informácie o nenájdených zdrojových súboroch, záznamy zo spracovania vzorkovníkov a pod.

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako sa správa systém Rheia, ak pri súbore na prevzatie nájde uložený obrázok vo formáte PNG otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), ktorý nesie rovnaký názov ako samotný súbor na prevzatie, len s dodatočnou príponou .png?
  2. Na čo slúži dvojica špeciálnych prípon: .txh­‑gone.txa­‑gone?
  3. Aké spôsoby presmerovania súboru na prevzatie používa RS Rheia?
  4. Aký význam má súbor s názvom generator­‑error.log?