Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah   Použitá symbolika a terminológia » 

Zabezpečenie jednotného vzhľadu webového sídla v zmysle dodržania jednotného formátovania býva tým komplikovanejšie, čím viac používateľov má právomoc na pridávanie nového obsahu. Na tento účel, zabezpečenie jednotného vzhľadu, bol pre webový portál Pedagogickej fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnavskej univerzity v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) vymyslený jednoduchý značkovací jazyk. Zozačiatku obsahovala jeho definícia len niekoľko jednoduchých pravidiel možňujúcich základné formátovanie textuodkazmitvorbu odsekov, ibaže jazyk sa rýchlo rozrastal prispôsobujúc sa potrebám portálu fakulty a nakoniec bol rozšírený natoľko, že bolo potrebné spracovať tento manuál.

jednoduchým webovým stránkam pribudla možnosť definovania článkov, čo sa odzrkadlilo aj v spôsobe definovania štruktúry prostredníctvom ponúk. Podrobnosti o štruktúre článkov sú v kapitolách Definovanie článkovOpis údajových polí článkov. Niektoré údajové polia, predovšetkým pole Obsah, predpokladajú výskyt formátovacích značiek, v dôsledku čoho sú niektoré znaky rezervované a na ich korektné zobrazenie v texte je potrebné ich duplikovať! Rovnaký prístup predpokladajú mnohé ďalšie časti webu. Podrobnosti o formátovacích značkách sú v kapitole Základné formátovanie textu. Tvorbu odsekov, tabuliek, kariet atď. zastrešuje kapitola Formátovanie toku textu.

Vývoj systému sa začal v marci roka 2012. Rýchlo reagoval na núdzový stav, ktorý v tej dobe nastal. Potom bol systém testovaný a ďalej rozvíjaný bez konkrétneho pomenovania. Po zhruba dvoch rokoch, dňa 19. júla 2014, dostal systém meno Rheia. Názov je inšpirovaný menom postavy z gréckej mytológie. Išlo o manželku a sestru jedného z titánov (Kronosa), ktorý mal vo zvyku požierať svoje deti (čo sa zmenilo narodením Zeusa). V rámci tejto dokumentácie je názov často používaný aj v tvare RS Rheia, kde RS je skratkou pre redakčný systém.

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly: